Välkommen!

Här loggar du in med de inloggningsuppgifter du har fått via mejl. Detta för att kunna besvara #kandulova-frågor ställda till ditt parti. Du svarar ja eller nej på #kandulova-frågan och har möjlighet att utveckla ditt svar.

#kandulova är en del av valbevakningen för mediekoncernerna Mittmedia och Hall Media.

Det händer att e-post från noreply@kandulova.se blir flaggad av lokal IT-policy, vilket kan innebära att färre eller ingen e-post kommer fram till din inkorg. Kontakta din IT-avdelning om du har problem med att ta emot e-post från #kandulova.